herb Wojskowy Klub Sportowy 'Śląsk'
Biuletyn
Informacji
Publicznej
Wojskowy Klub Sportowy "Śląsk"
Dane:
Strona internetowa:
Adres:
ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław
NIP:
8960004449
REGON:
000796720
KRS:
0000159810
Telefon:
71 733 77 77; 71 733 77 78
Redaktor:
Imię i nazwisko:
Jan Poniatowski